THE SECRET GALLERY 

Naší myšlenkou je předat všem hostům autentický, zážitek v příjemném intimním prostředí klidného dvora v samém srdci Karlovi ulice, která za poslední roky získává spíše komerční charakter. Je pro nás tedy důležité zachovat ryzost našich tradic a sdílet je společně s Vámi.

Vychutnejte si sklenku vína z Vinařské školy Valtice, která je svou 150 letou tradicí jedinou v republice.

Zaposlouchejte se do krásných melodií  Českých i zahraničních hudebních skladatelů, kteří byli před lety inspirováni k napsání svých vrcholných děl ulicemi našeho města. 

Nabízíme také české nápoje, čerstvě praženou kávu z místní pražírny, či tradiční sladkosti a občerstvení.

Our aim is to provide our guests an authentically cultural experience in a pleasant and intimate environment at the very heart of Karlova Street, but away from the masses in a cosy courtyard setting.

We feel it is important for us to try and preserve the purity of our traditions and share them together with you on one of the oldest and most visited streets in Prague in contrast to the souvenir emporium that has been adopted in more recent times.

Enjoy a glass of wine from the Wine School, with its 150-year tradition it is the only one of its kind in the country.

Listen to the beautiful melodies of Czech and international composers who were inspired years ago to write their masterpieces by the streets of our city.

We also offer purely Czech drinks, freshly roasted coffee from a local roaster, as well as traditional food offerings.

Book Now Book Now